De Bestuursleden van Douchy Team zijn actief fietsend lid en “kunnen” fungeren als baankapitein op de ritten.
De wielerclub betreft een groep wielertoeristen die enerzijds van een gematigd tempo tot mits afspraak soms ook aan een stevig tempo fietsen. Sommige leden van de wielerclub kunnen op eigen initiatief zelfs bij gelegenheid een paar “koersjes” bij de wielertoeristen of nevenbonden rijden.

Iedere maand (het zomerseizoen loopt van begin maart tot eind september) wordt er een programma met de geplande ritten in groep en de eventuele georganiseerde daguitstappen uitgegeven.

Het maandelijks programma wordt verspreid onder alle leden via e-mail en kan geraadpleegd worden op de club-website: www.douchyteam.be

Een keer per jaar (begin seizoen) is er een bijeenkomst in de vorm van een algemene vergadering en persvoorstelling van het nieuwe seizoen.

Na het zomerseizoen worden de verschillende clubkampioenen gehuldigd op een club-etentje.

De club rijdt 5 ritten per week. (Uitgezonderd enkele bijkomende ritten van feestdagen die op weekdagen vallen)

Het hoofdseizoen start begin maart tot en met eind September

Stacks Image 227
Lidgeld
Het lidgeld bedraagt voor het seizoen 2014 zowel voor de mannen als de dames van de club 75 euro
Een tweede, derde, of vierde lid van dezelfde familie betaalt slechts
50 euro
Stacks Image 228
Wielrijdersbond
Alle leden zijn aangesloten bij de Vlaamse Wielrijdersbond
Zo is men verzekerd, ontvangt men het tijdschrift en ook een lidkaart waarmee men verschillende kortingen kan bekomen
Stacks Image 229
Basis pakket
De leden krijgen een kledij-pakket van het kwaliteitsmerk Moozes bestaande uit minimum:

1 Zomerschirt en 1 Zomerbroek.
Indien ons budget dit toelaat kan dit wat meer zijn....?!
Extra kledij kan bijbesteld worden aan sportieve prijzen !

Voor alle bijkomende inlichtingen : contracteer de bestuursleden of mail naar
info@douchyteam.be

Douchy Johan
Boelens Yves
Vanhoutte Luc
Jonckheere Raf
Coutteau Werner
Berton Luc
Mechele Katia
Delanghe Franky
Gzom Ali

Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid